Kaufland w miejscowości Gryfice – kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej

Kaufland Gryfice – zakres prac powierzony Control Process Electric Sp. z o. o. obejmuje :

– Dostawę i montaż kompletu transformatorów
– Prefabrykację, dostawę i montaż kompletu rozdzielnic Sn
– Prefabrykację, dostawę i montaż kompletu rozdzielnic głównych n.n.
– Prefabrykację, dostawę i montaż kompletu rozdzielnic obiektowych n.n.
– Wykonanie instalacji elektrycznych obiektu, automatyki oraz oświetlenia
– Wykonanie instalacji odgromowych oraz uziemienia
– Wykonanie systemu monitoringu stacji transformatorowych
– Wyposażenie placu budowy